guifi.net Mallorca

Tota la informació del projecte guifi.net a l'illa de Mallorca

Preguntes freqüents (FAQ) per a professionals

Molts professionals tenen dubtes (comprensibles) sobre aspectes concrets del model de la xarxa de comuns. Aquí deixam un recull dels dubtes més freqüents.

1. Com pot beneficiar-me una xarxa a la qual tothom s’hi pot connectar?

El benefici en aquest model ve de la venda de serveis a abonats (manteniments de nodes, sortida a Internet…). Per altra banda, el cost del manteniment de la xarxa surt més barat perquè es divideix entre tots els professionals participants, de forma proporcional a l’ús i a la inversió que fan a cada tram, el que es coneix com taula de compensacions.

2. No puc cooperar amb la competència, no ens fiam els uns dels altres!

La competència malsana a nivell de infraestructura té varis problemes: saturació de l’espai radioelèctric, sobreocupació de l’espai, redundància d’infraestructures, males pràctiques etc. En alguns casos, posar-se d’acord i cooperar a nivell d’infraestructura però competir a nivell de servei serà positiu per a tots. Per altra banda, la governança de Guifi.net assegura, mitjançant convenis legals i la Fundació Guifi.net com a agent mediador, que es compleixi la llicència de comuns i hi hagi processos de resolució de conflictes.

3. Què passa si un particular que va per lliure em satura els trams de xarxa baixant-se torrents?

Tot i que aquests casos són excepcions, s’ha de preveure tant si s’empra el model de xarxa de comuns com sinó. Per no afectar la neutralitat de la xarxa, no es pot emprar QoS en funció de l’origen i/o el destí, sinó en funció del tipus. En tot cas, es pot pactar entre tots els participants un ample de banda mínim pels usuaris que paguen i un ample de banda menor pels usuaris que no paguen (independentment de l’operador al que paguin).

4. Què passa si una altra empresa em satura la xarxa amb els seus clients?

El sistema de compensacions assegura que quant més ample de banda utilitzi una empresa més haurà de pagar. D’aquesta manera, si una empresa empra el 80% de l’ample de banda disponible en un supernode i aquest s’ha d’ampliar perquè ja està saturat, a aquesta empresa li tocarà pagar el 80% del cost de la nova infraestructura.

5. Però qualsevol empresa pot emprar el tram de xarxa que estic mantenint jo?

No qualsevol, només aquelles que hagin signat el conveni d’activitats professionals amb la Fundació i estiguin donades d’alta a la web de guifi.net. D’aquesta manera, qualsevol empresa que passi pel “teu” tram de xarxa serà susceptible a compensar-te a les taules de compensacions.

6. Però tothom tendrà accés a la configuració dels dispositius i dels routers?

No, els únics que tenen accés a la configuració dels dispositius són (i han de ser) els que estan donats d’alta com a mantenidors a la web de guifi.net i han signat el conveni d’activitats professionals amb la Fundació. Si no compleixes els compromisos com a mantenidor, no tendràs accés a les compensacions i pots perdre la condició de mantenidor.

7. Això no ens convé, perquè no podem assegurar la disponibilitat de tots els punts de la xarxa.

Fals, més bé el contrari: quanta més gent hi hagi pendent del bon funcionament d’un punt de la xarxa, més capacitat de reacció hi haurà. Si no te’n fies de la disponibilitat d’algun tram de la xarxa, sempre pots entrar tu a mantenir-lo.

8. Això no ens convé, perquè no podem assegurar que tendrem disponible un ample de banda entre dos punts.

Fals. Si tu entres com a mantenidor en tots els trams de xarxa, pots assegurar l’ample de banda que vulguis sempre i quant justifiquis com ho faràs (amb nova inversió, per exemple). Es pot assegurar un ample de banda mínim, sempre i quan no discrimini per origen o per destí.

Enllaços:

Conveni per fer activitat econòmica sobre guifi.net

Updated: 05/06/2017 — 16:22
guifi.net Mallorca © 2014 Frontier Theme