guifi.net Mallorca

Tota la informació del projecte guifi.net a l'illa de Mallorca

Què és guifi.net?

Guifi.net és un projecte que pretén plantejar un sistema de gestió de les xarxes d’Internet més sostenible, tant tecnològicament com econòmicament, entenent la infraestructura de la xarxa com un bé comú. D’aquesta manera, la xarxa pertany a la comunitat d’usuaris que la utilitzen, donant lloc a una propietat mancomunada on hi participen administracions, empreses, voluntaris i particulars. Aquest tipus de propietat assegura que no s’especularà amb la xarxa ni servirà per beneficiar només a un sol operador.

L’accés a la xarxa és lliure: no hi ha impediments administratius perquè qualsevol persona s’hi pugui connectar. L’accés a Internet i el manteniment de la xarxa el proveeixen voluntaris o bé professionals i empreses que se’n cuiden i paguen el manteniment gràcies als beneficis que extreuen d’explotar la xarxa. No s’impedeix, per tant, l’explotació i la venda de serveis sobre aquesta xarxa, entesos com una contribució més al sistema i que n’assegura la seva estabilitat i continuïtat en el temps. Qualsevol usuari pot, lliurement, unir-se a la xarxa: bé pel seu compte, o bé mitjançant un professional.

guifi_todosuna_300

La xarxa es construeix, majoritàriament, a través de radioenllaços (antenes), però en alguns punts trobam també zones de fibra òptica que milloren substancialment la qualitat de la connexió. De fet, en algunes localitats, el model de xarxa de comuns és l’únic possible per permetre el desplegament de fibra.

Aleshores, els principals objectius de guifi.net són:

  1. Crear un sistema de governança de la xarxa d’Internet basat en el model dels comuns.
  2. Crear una xarxa més potent i més eficient. La xarxa és la suma dels esforços de més agents: operadors, particulars i administracions.
  3. Fomenta la competència sana entre petits operadors, ja que tots competeixen en igualtats de condicions a sobre la mateixa infraestructura física.
  4. S’assegura la neutralitat de la xarxa, en el sentit que no ferma a l’usuari a contractar una sola empresa. Prioritza l’autonomia de l’usuari davant del monopoli.
  5. Permet un sistema que satisfaci les necessitats del municipi i generi activitat econòmica i un impuls per a les empreses locals.

En definitiva, pretén millorar la cooperació en el món de les telecomunicacions i acabar amb l’especulació de la infraestructura de xarxa entenent aquesta com un bé comú i entenent Internet com un dret universal.

guifi.net Mallorca © 2014 Frontier Theme