guifi.net Mallorca

Tota la informació del projecte guifi.net a l'illa de Mallorca

Professionals i empreses

El paper dels professionals a la xarxa guifi.net és assolir compromisos de servei amb usuaris finals i cobrar per aquests compromisos. En definitiva, allò que els voluntaris, per la seva condició de no-professionals, no poden assolir. El sistema de governança de la xarxa assegura el retorn de la inversió i la coordinació entre totes les empreses que hi operen.

La gestió dels recursos i dels nodes, les compensacions de costos de manteniment i els conflictes que puguin esdevenir entre empreses es gestionen mitjançant les taules (reunions) de compensació. La Fundació fa d’intermediari i media amb els conflictes que puguin sorgir.

 

guifi_todosuna_300

Compensacions

El sistema de compensacions econòmiques de Guifi.net proporciona un balanç entre, per una banda, la contribució, i per altra banda, l’ús dels recursos compartits i el volum d’activitat de cada participant en cada tram de xarxa, amb l’objectiu de que liquidant periòdicament el resultat d’aquest balanç, s’aconsegueix la sostenibilitat de la xarxa.

Amb aquest mètode es fa compatible la coexistència de voluntariat, entitats o col·lectius sense ànim de lucre, professionals i empreses, explotant uns mateixos recursos recursos de forma compartida de manera que tothom hi surt guanyant.

compensacions1

Els conflictes i criteris per aplicar aquestes compensacions es resolen en les taules o reunions de compensacions.

Avantatges

El sistema de governança de la Xarxa de Comuns té el següents avantatge per a petites i mitjanes empreses amb poca capacitat per desplegar infraestructura pròpia:

 • Elimina la multiplicitat de la infrastructura d’Internet. El recurs comú, la xarxa, pot emprar-se en igualtat de condicions entre operadors.
 • Augmenta la eficiència, ja que redueix l’ocupació de l’espai físic o radioelèctric i permet estalviar i posar en comú recursos econòmics i infraestructures amb altres empreses, particulars i administracions públiques.
 • Augment de la competitivitat, tant per la reducció de costos derivats de la compartició de recursos (infraestructures, cost de línies de majorista etc.), com per els avantatges fiscals de fer desplegaments a través de la Fundació Guifi.net.
 • Fomenta la competència sana entre petits operadors ja que poden emprar una xarxa muntada i mantinguda per altres agents per compensar la diferència amb les grans operadores.
 • Més participació: la xarxa pot arribar més lluny ja que tothom hi pot participar. Potser, per tant, no cal que la teva empresa desplegui xarxa fins a cert punt perquè ja hi haurà arribat. Si no te’n fies de la disponibilitat, sempre pots ajudar al manteniment dels nodes i compensar-ne els manteniments.
 • Les empreses poden oferir els serveis que desitgin sobre la xarxa. Entre els més comuns hi ha:
  • Venda d’Internet sobre la xarxa.
  • Telefonia IP.
  • Interconnexió de seus (servei de VPNs).
  • Muntatge i manteniment de nodes i supernodes, cobrant la feina que es faci mitjançant les compensacions.
  • Hosting de servidors, fitxers en cloud, virtualització etc.

En definitiva, guifi.net pretén crear una xarxa que serveixi per generar activitat econòmica mitjançant un model de negoci més sostenible basat en la venda de serveis.

Com empresa, com puc participar a Guifi.net?

Per generar qualsevol activitat econòmica (venda de serveis, manteniments etc.) sobre la xarxa Guifi.net cal seguir els següents passos:

 1. Donar-se d’alta a la web de http://guifi.net com a mantenidor.
 2. Signar el conveni per fer activitat econòmica sobre guifi.net amb la Fundació.
 3. Complir els compromisos i respectar la llicència de comuns.
 4. Si feis de proveidor de serveis, notificar la CNMC.

Preguntes freqüents (FAQ):

1. Com pot beneficiar-me una xarxa a la qual tothom s’hi pot connectar?

El benefici en aquest model ve de la venda de serveis a abonats (manteniments, sortida a Internet…), no de l’accés a la infraestructura, que se considera un bé comú. Per altra banda, el cost del manteniment de la xarxa surt més barat perquè es divideix entre tots els professionals participants, de forma proporcional a l’ús i a la inversió que fan a cada tram, el que es coneix com taula de compensacions.

2. No puc cooperar amb la competència, no ens fiam els uns dels altres!

La competència malsana a nivell de infraestructura té varis problemes: saturació de l’espai radioelèctric, sobreocupació de l’espai, redundància d’infraestructures, males pràctiques etc. En alguns casos, posar-se d’acord i cooperar a nivell d’infraestructura però competir a nivell de servei serà positiu per a tots. Per altra banda, la governança de Guifi.net assegura, mitjançant convenis legals i la Fundació Guifi.net com a agent mediador, que es compleixi la llicència de comuns i hi hagi processos de resolució de conflictes.

3. Què passa si un particular que va per lliure em satura els trams de xarxa baixant-se torrents?

Tot i que aquests casos són excepcions, s’ha de preveure tant si s’empra el model de xarxa de comuns com sinó. Per no afectar la neutralitat de la xarxa, no es pot emprar QoS en funció de l’origen i/o el destí, sinó en funció del tipus. En tot cas, es pot pactar entre tots els participants un ample de banda mínim pels usuaris que paguen i un ample de banda menor pels usuaris que no paguen (independentment de l’operador al que paguin).

4. Què passa si una altra empresa em satura la xarxa amb els seus clients?

El sistema de compensacions assegura que quant més ample de banda utilitzi una empresa més haurà de pagar. D’aquesta manera, si una empresa empra el 80% de l’ample de banda disponible en un supernode i aquest s’ha d’ampliar perquè ja està saturat, a aquesta empresa li tocarà pagar el 80% del cost de la nova infraestructura.

5. Però qualsevol empresa pot emprar el tram de xarxa que estic mantenint jo?

No qualsevol, només aquelles que hagin signat el conveni d’activitats professionals amb la Fundació i estiguin donades d’alta a la web de guifi.net. D’aquesta manera, qualsevol empresa que passi pel “teu” tram de xarxa serà susceptible a compensar-te a les taules de compensacions.

6. Però tothom tendrà accés a la configuració dels dispositius i dels routers?

No, els únics que tenen accés a la configuració dels dispositius són (i han de ser) els que estan donats d’alta com a mantenidors a la web de guifi.net i han signat el conveni d’activitats professionals amb la Fundació. Si no compleixes els compromisos com a mantenidor, no tendràs accés a les compensacions i pots perdre la condició de mantenidor.

7. Això no ens convé, perquè no podem assegurar la disponibilitat de tots els punts de la xarxa.

Fals, més bé el contrari: quanta més gent hi hagi pendent del bon funcionament d’un punt de la xarxa, més capacitat de reacció hi haurà. Si no te’n fies de la disponibilitat d’algun tram de la xarxa, sempre pots entrar tu a mantenir-lo.

8. Això no ens convé, perquè no podem assegurar que tendrem disponible un ample de banda entre dos punts.

Fals. Si tu entres com a mantenidor en tots els trams de xarxa, pots assegurar l’ample de banda que vulguis sempre i quant justifiquis com ho faràs (amb nova inversió, per exemple). Es pot assegurar un ample de banda mínim, sempre i quan no discrimini per origen o per destí.

Enllaços:

Conveni per fer activitat econòmica sobre guifi.net

guifi.net Mallorca © 2014 Frontier Theme